CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transcriptional control of metabolic fluxes

Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi)
Molecular Systems Biology (1744-4292). Vol. 7 (2011),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-28. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 139926

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Biologiska vetenskaper
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur