CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental comparison of modulation formats in IM/DD links

Krzysztof Szczerba (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johnny Karout (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Petter Westbergh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optics Express (1094-4087). Vol. 19 (2011), 10, p. 9881-9889.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We present an experimental comparison of modulation formats for optical intensity modulated links with direct detection. Specifically, we compare OOK, QPSK on an electrical subcarrier and a new modulation format named OOPSK. The OOPSK modulation format is shown to have better sensitivity than the other modulation formats, in agreement with theoretical predictions. The impact of propagation in multimode fiber is also studied and the results show that all modulation formats have similar sensitivity penalties, with respect to the fibre length.

Nyckelord: Fiber optics and optical communications; Modulation; Fiber optics links and subsystemsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-28. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 139921

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Datatransmission
Fotonik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Modulation Optimization for Noncoherent Optical Systems


Advanced modulation formats for short-range optical communications


Signaling for Optical Intensity Channels