CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Approximate global convergence and quasi-reversibility for a coefficient inverse problem with backscattering data

Andrey V. Kuzhuget ; Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Michael V. Klibanov ; Vladimir G. Romanov
(2011)
[Preprint]


Denna post skapades 2011-04-27. Senast ändrad 2013-08-27.
CPL Pubid: 139881

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2011:13