CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multi-objective design of a combinatorial structure

Peter Lindroth (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Michael Patriksson (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Ann-Brith Strömberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2011)
[Preprint]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-27. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 139880

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Transport
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Product Configuration from a Mathematical Optimization Perspective


Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2011:12