CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A relational database for use with risk analysis and GIS-applications

Bengt Steen (COMESA, Miljösystemanalys) ; Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys) ; Raul Carlson (Institutionen för teknisk miljöplanering) ; Magnus Bengtsson (COMESA, Miljösystemanalys)
Presentation at the international RISK 97 conference, Amsterdam, the Netherlands, October 21-24, 1997 (1997)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-04-26. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 139787

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)
Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur