CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

AVALIAÇÃO DE RISCO ECOLÓGICO EM ESCALA REGIONAL E LOCAL: UMA NOVA ABORDAGEM

Rosana Moraes (COMESA, Miljösystemanalys) ; Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys)
Poster presentation at the VIII Congresso Brasileiro de Ecotoxicologia (VIII ECOTOX), 17-20 October, 2004, Florianópolis, SC, Brasil (2004)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2011-04-26. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 139784

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur