CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Greenhouse gas emissions due to deforestation in the Brazilian Amazon attributable to beef production

K Neovius ; Christel Cederberg (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Sverker Molander (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
International Conference on LCA. in the Agri-Food Sector. Zurich, November 12–14 , 2008 (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-04-26. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 139780

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur