CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Education in Environmental Science at the University of Göteborg (GU) and Chalmers University of Technology (CTH) in Sweden

Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys) ; Göran Wallin
Shulga, D, (ed) Environmental Science and Management Studies, Yearbook ´93 "Interdisciplinary Environmental Education at Universities", UL Ecological Centre Publisher, Riga 1994. (1994)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Denna post skapades 2011-04-26. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 139778

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)
Botaniska institutionen (1988-2005)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur