CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ecological Risk Assessment in a Brazilian Rain Forest Reserve - Challenges and Perspective

Rosana Moraes (COMESA, Miljösystemanalys) ; Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys)
SETAC Globe News 1 (1) pp 50-51, 2000 (2000)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-04-26. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 139776

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur