CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mixing times for neighbour transposition shuffles on graphs

Stefan Erikshed (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik ; Institutionen för matematiska vetenskaper)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. - 46 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: card shuffling, mixing time, neighbour transpositions, convergence rate of Markov chains, lollipop graphs, random graphsDenna post skapades 2011-04-26. Senast ändrad 2011-06-15.
CPL Pubid: 139774

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk statistik
Annan matematik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2011-05-17
Tid: 13:15
Lokal: Pascal, Department of Mathematical Sciences, Chalmers Tvärgata 3, Chalmers University of Technology
Opponent: Dr. Jonas Sjöstrand, Department of Mathematics, KTH Royal Institute of Technology

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2011:11