CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pollution-induced community tolerance (PICT) - a new ecotoxicological tool. In: Cairns J Jr. & Pratt JR (eds) Functional testing of Aquatic Biota for Estimating Hazards of Chemicals, ASTM STP 988

Hans Blanck ; Sten-Åke Wängberg ; Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys)
American Society for Testing and Materials, Philadelphia, pp. 219-230. (Cited 138 times to 2011-03) (1988)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-04-26. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 139772

 

Institutioner (Chalmers)

Botaniska institutionen (1988-2005)
COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur