CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of 4,5,6-trichloroguaiacol on periphyton communities from brackish water mesocosms

Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys) ; Hans Blanck
Water Science and Technology 20:193-196 (1988)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-04-26. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 139771

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)
Botaniska institutionen (1988-2005)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur