CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Toxicity assessment by Pollution-Induced Community Tolerance (PICT), and identification of metabolites in periphyton communities after exposure to 4,5,6-trichloroguaiacol.

Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys) ; Hans Blanck ; Maria Söderström
Aquatic Toxicology 18:115-136. (Cited 15 times to 2011-04) (1990)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-04-26. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 139770

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)
Botaniska institutionen (1988-2005)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur