CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Detection of Pollution-Induced Community Tolerance (PICT) in marine periphyton communities established under diuron exposure

Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys) ; Hans Blanck
Aquatic Toxicology 22:129-144. (Cited 54 times to 2011-04) (1992)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-04-26. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 139768

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)
Botaniska institutionen (1988-2005)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur