CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Combined effects of tri-n-butyl tin (TBT) and diuron in marine periphyton detected as pollution-induced community tolerance (PICT)

Sverker Molander (Institutionen för teknisk miljöplanering) ; Björn Dahl ; Hans Blanck ; Jörgen Jonsson ; Michael Sjöström
Archives of Environmental Contamination and Toxi¬cology 22:419-427. (Cited 33 times to 2011-04) (1992)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-04-26. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 139764

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)
Botaniska institutionen (1988-2005)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur