CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Research by Design: Progress in establishing field-specific research in architecture and design - an update on four national scenes

Fredrik Nilsson (Institutionen för arkitektur) ; Halina Dunin-Woyseth (Institutionen för arkitektur)
Reflections +15 (1784-7052). p. 14-22. (2011)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-23. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 139731

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur