CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biokemi och motmedel vid inflammationer

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2011. - 13 sidor s.
[Rapport]

Numera ses inflammationer alltmer som centrala inte bara vid infektioner, allergier, vävnadsskador och autoimmunitet utan även för uppkomst av cancer och ateroskleros.

Rapporten belyser möjligheter att motverka inflammatoriska hälsoproblem mot bakgrund av kroppens egna system för biokemisk reglering. Kemiska strukturer och verkningsmekanismer för olika antiinflammatoriska medel förklaras och jämförs.

Nyckelord: immunförsvar, antiinflammatoriska medel, kortisol


Rapporten har tagits fram inom ett projekt för oberoende granskning av konsumentprodukter, med ekonomiskt stöd enbart från Cancer- och Allergifonden.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-22. Senast ändrad 2011-05-03.
CPL Pubid: 139730

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Farmaceutisk biokemi
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)

Chalmers infrastruktur