CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fetter

Guide för kost och hälsa

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2011. - 4 introsidor med länkar till nio avsnitt s.
[Bok]

Betydelsen av olika kostfetter och blodfetter för ateroskleros och andra folkhälsohot omvärderas nu radikalt. Överintag av reaktivt fleromättat fett hamnar i fokus i stället för som tidigare mättat fett och kolesterol. De biokemiskt relativt självklara grunderna för dessa omvärderingar förklaras.

Boken ger ett biokemiskt förankrat stöd för bättre val av kostfetter och för dagens nya syn på blodfetter. De nio separata avsnitten utgörs främst av rapporter för Cancer- och Allergifonden.

Nyckelord: lipider, lipoproteiner, ateroskleros, kolesterol, fettsyror, matfetter


Rapporterna i e-boken har tagits fram inom projekt för oberoende biokemisk granskning av konsumentprodukter, med ekonomiskt stöd enbart från Cancer- och Allergifonden.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-22. Senast ändrad 2011-04-26.
CPL Pubid: 139728

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Biokemi
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur