CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kolhydrater

Guide för kost och hälsa

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2011. - 4 introsidor med länkar till nio avsnitt s.
[Bok]

Kolhydrater i form av socker och lättspjälkad stärkelse ligger bakom en katastrofal ökning av fetma och diabetes för såväl barn som vuxna. Mekanismerna via blodsocker och insulin förklaras. Med utgångspunkt från GI jämförs mer eller mindre riskabla produkter. Särskilt stora problem ger sötade drycker och olämpliga varianter av bröd.

Boken ger aktuella biokemiskt baserade kostråd som kan förebygga fortsatta problem och hjälpa redan drabbade. De nio avsnitten utgörs främst av rapporter för Cancer- och Allergifonden.

Nyckelord: socker, stärkelse, blodglukos, insulin, diabetes, övervikt, kostråd


Rapporterna i e-boken har tagits fram inom projekt för oberoende biokemisk granskning av konsumentprodukter, med ekonomiskt stöd enbart från Cancer- och Allergifonden.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-22. Senast ändrad 2011-04-24.
CPL Pubid: 139726

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Biokemi
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur