CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Antioxidanter

Guide för kost och hälsa

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2011. - 4 introsidor med länkar till nio avsnitt s.
[Bok]

Antioxidanter från väl vald kost ger ett viktigt förebyggande skydd mot cancer, ateroskleros, autoimmunitet och förtida åldrande. Biokemiska skyddsmekanismer beskrivs med särskilt fokus på karotenoider och flavonoider. De första avsnitten är inriktade på biokemisk förståelse av antioxidanters betydelse medan de senare ger mer konkret information om källor till antioxidanter.

Boken ger biokemiskt förankrade råd om bra kombinationer av frukt och grönt och andra livsmedel för ett starkt antioxidantskydd. De nio separata avsnitten utgörs av rapporter för Cancer- och Allergifonden.

Nyckelord: oxidativ stress, lipidperoxidation, frukt, grönsaker, hälsoskydd


Rapporterna har tagits fram inom projekt för oberoende biokemisk granskning av konsumentprodukter, med ekonomiskt stöd enbart från Cancer- och Allergifonden.

Länken under sammanfattning går till en uppföljande video gjord 2013.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-22. Senast ändrad 2013-03-30.
CPL Pubid: 139725

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Biokemi
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur