CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fri vetenskaplig publicering på nätet direkt från universitet och högskolor

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2011. - 7 sidor s.
[Rapport]

De många och viktiga förtjänsterna med den snabbt expanderande nätpubliceringen direkt från forskarens eget universitet lyfts fram. Viktigast är kanske att kreativ och kritisk forskning inte stoppas av den traditionella tidskriftspubliceringens spärrar och styrningar. Till detta kommer en rad principiella och konkreta fördelar som diskuteras kortfattat och listas för överblick.

Nyckelord: forskning, nätpublicering, flexibilitet, tillgänglighet, kvalitet, frihet


Rapporten bygger på författarens egna erfarenheter av nätpublicering särskilt inom projekt för Cancer- och Allergifonden.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-22. Senast ändrad 2013-01-08.
CPL Pubid: 139724

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Medie- och kommunikationsvetenskap
Biblioteks- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur