CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bilder och bildspråk vid vetenskaplig publicering på nätet

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2011. - 4 sidor s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Fritt tillgänglig vetenskaplig publicering på nätet direkt från universitet och högskolor expanderar nu snabbt.

Foton tagna med digitalkamera kan enkelt ge högre kvalitet vid nätpublicering. En tidskrift minimerar antalet bilder av kostnadsskäl. En nätversion av en artikel kan därför göras bättre och mer attraktiv med hjälp av fler bilder. Det gäller dock att ta hänsyn till att bildspråk ofta är mer mångtydigt än skriftspråk.

Nyckelord: digitala bilder, färgfoton, illustrationer, attraktiv presentation av forskning


Rapporten bygger på författarens egna erfarenheter av nätpublicering särskilt inom projekt för Cancer- och Allergifonden.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-22. Senast ändrad 2011-04-23.
CPL Pubid: 139721

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Medie- och kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur