CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ekotoxikolgisk utvärdering av cycloxydim, verksam beståndsdel i herbiciden Focus. Report to the National Chemicals Inspectorate, September 1991, 43 pp. (In Swedish with English summary)

Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. - 43 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]


Denna post skapades 2011-04-21. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 139682

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur