CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ekotoxikologisk utvärdering av diuron för användning i antifouling-produkter. Report to the National Chemicals Inspectorate, May 1992, 55 pp. (In Swedish with English summary)

Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992. - 55 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]


Denna post skapades 2011-04-21. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 139681

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur