CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Miljövetenskaplig introduktionskurs 20p VT 1994 - bakgrund, genomförande, utfall." Report to the Board of the Environmental Sciences Division of the University of Göteborg and Chalmers University of Technology, November 1994, 20 pp + appendices (in Swedish)

Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys) ; Göran Wallin
Göteborg : University of Gothenburg, 1994. - 20 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]


Denna post skapades 2011-04-21. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 139679

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)
Botaniska institutionen (1988-2005)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur