CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LCA based indicators for sustainable development of urban water systems

Margareta Lundin (Institutionen för teknisk miljöplanering) ; Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys) ; Greg Morrison (Institutionen för Vatten Miljö Transport)
International Society of Ecological Economics Conference 5-8 July 2000, Canberra, Australia (2000)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-04-21. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 139677

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)
COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)
Institutionen för Vatten Miljö Transport (2000-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur