CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Initial environmental risk assessment of selected shampoo constituents using the European Union system for the evaluation of sub¬stances (EUSES). Report to the Kemisk-tekniska leverantörsförbundet (KTF)

Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys) ; Rosana Moraes (COMESA, Miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. - 101 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]


Denna post skapades 2011-04-21. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 139675

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur