CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Undersökning av algtoxiciteten hos avloppsvatten från Stenungsundsområdet - STORK. Rapport till Statens Naturvårdsverk, STORK-projektet. (In Swedish.)

Sten-Åke Wängberg ; Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990.
[Rapport, populärvetenskaplig]


Denna post skapades 2011-04-21. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 139667

 

Institutioner (Chalmers)

Botaniska institutionen (1988-2005)
COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur