CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Avloppsvatten från Berol Kemi AB, Stenungsund - en studie av perifytonsamhällen från Askeröfjorden och Stigfjorden. Rapport till MUST (Miljöutredningen för Stenungsund), Statens Naturvårdsverk, Rapport SNV PM 3118. (In Swedish with English summary)

Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys) ; Sten-Åke Wängberg ; Hans Blanck
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1986.
[Rapport, populärvetenskaplig]


Denna post skapades 2011-04-21. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 139666

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur