CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inverkan av tio industriella avloppsvatten på tillväxt av tretton limniska mikroalger. Report to the KIU-project, Statens Naturvårdsverk. (In Swedish).

Sten-Åke Wängberg ; Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys) ; Hans Blanck
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1985.
[Rapport, populärvetenskaplig]


Denna post skapades 2011-04-21. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 139663

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur