CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Toxicitet hos åtta industriavloppsvatten från Stenungsundsområdet för 18 marina alger. In Granmo Å, (ed.) Översiktsplan samt biologiska tester av industriavloppsvatten från Stenungsund, Statens Naturvårdsverk, Rapport SNV PM 1845. (In Swedish with English summary)

Sten-Åke Wängberg ; Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys) ; Hans Blanck
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1984.
[Rapport, populärvetenskaplig]


Denna post skapades 2011-04-21. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 139662

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur