CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Recent Advances in Numerical Methods for Inverse Problems Resolution

Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; A. Suschenko
AIP Conference Proceedings; International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics Rhodes, GREECE, SEP 19-25, 2010 (0094-243X). Vol. 1281 (2010), p. 1051.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: inverse problems, ill-posed problemsDenna post skapades 2011-04-21. Senast ändrad 2011-06-07.
CPL Pubid: 139661

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur