CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of fouling-organisms on fractures for dating damages on quay no 611, Skandia harbour, The Port of Göteborg. Report to THK Lindahl & Collin, Göteborg, Sweden, March 1993

Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys) ; Björn Dahl
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1993. - 11 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]


Denna post skapades 2011-04-21. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 139658

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur