CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sektorsstrategi för miljö/ekologi - synpunkter och förslag till fördjupade studier. Rapport till Regionplane- och trafikkontoret i Stockholms län

Sectorial strategy for environment/ecology - viewpoints and proposals to further studies. Report to Office of Regional Planning and Traffic in County of Stockholm

Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. - 23 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2011-04-21. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 139648

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Technical Environmental Planning, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 1996:2