CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ecological Risk Assessment of Human Impacts on ecosystems in Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (PETAR), State of São Paulo, Brazil. August 1998

Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys) ; Rosana Moraes (COMESA, Miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998.
[Rapport, populärvetenskaplig]


Denna post skapades 2011-04-21. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 139645

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Technical Environmental Planning, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 1998:3