CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ecological Risk Assessment in Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. Results from field trips and status report – August 1999

Rosana Moraes (COMESA, Miljösystemanalys) ; Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999.
[Rapport]


Denna post skapades 2011-04-21. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 139643

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Technical Environmental Planning, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 1999:5