CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Indicators for the development of sustainable water and wastewater systems

Margareta Lundin (Institutionen för teknisk miljöplanering) ; Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys) ; Greg Morrison (Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik)
Paper presented at the International Sustainable Development Research Conference, Manchester, UK, April 7-8, 1997 (1997)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-04-21. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 139639

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)
COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)
Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik (1955-2000)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur