CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ecotoxicological effects on biogeochemical processes in marine sediments: 2. The effects of tri-n-butyl tin (TBT) on nutrient fluxes and mineralisation rates

Ingela Dahllöf ; Hans Blanck ; Per Hall ; Kerstin Magnusson ; Sverker Molander (Institutionen för teknisk miljöplanering)
Poster presentation at the 2:nd International Conference on Contaminated Sediments, Rotterdam, the Netherlands, September 7-11, 1997 (1997)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2011-04-21. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 139637

 

Institutioner (Chalmers)

Botaniska institutionen (1988-2005)
Institutionen för marin ekologi (1963-2011)
Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur