CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ledare om ledarskap på AstraZeneca R&D Mölndal

Kina Mulec (Institutionen för projektledning) ; Jan Wickenberg (Institutionen för projektledning) ; Sven Kylén (Institutionen för projektledning)
Mölndal : AstraZeneca, 2003.
[Rapport]


Denna post skapades 2011-04-21. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 139628

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för projektledning (1999-2004)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur