CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An explicit Koppelman formula for dd(c) and Green currents on p(n)

Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Mathematische Zeitschrift (0025-5874). Vol. 267 (2011), 3-4, p. 835-850.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We compute a quite explicit Koppelman formula for dd (c) on projective space, and obtain Green currents for closed (p, p)-currents.

Nyckelord: residuesDenna post skapades 2011-04-21. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 139617

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur