CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

OMNIITOX a brief presentation of an EC RTD project within the 5:th Framework Program

Sverker Molander (Institutionen för teknisk miljöplanering)
oral presentation 12th Annual Meeting of SETAC Europe, Vienna, Austria, May 2002 (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-04-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 139597

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur