CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Does construction partnering research reflect changes in society?

Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Proc. 6th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation, Copenhagen 13-15 April 2011 Vol. 3 (2011), p. 505-516.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: partnering, competitiveness, China, Japan, New Public Management, constructionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-20. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 139594

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Ekonomi och näringsliv
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur