CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Production and regional trade flows of natural gas, platinum, roundwood, and soybeans

Sverker Molander (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Are Wallin (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Stefan Wirsenius (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. - 35 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]


Denna post skapades 2011-04-20. Senast ändrad 2016-09-27.
CPL Pubid: 139593

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology 2006:21