CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ger koppling av kunskapsinlärning och färdighetsövning ökad djupinlärning? Utveckling av kursmoment i ”Miljö- och resursanalys för hållbar utveckling V2”

Fia Christina Börjeson (Chalmers bibliotek, Centrum för fackspråk och kommunikation) ; Ann-Marie Eriksson (Chalmers bibliotek, Centrum för fackspråk och kommunikation) ; Johan Erlandsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Karl Hillman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Sverker Molander (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Emma Rex (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. - 65 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]


Denna post skapades 2011-04-20. Senast ändrad 2016-09-27.
CPL Pubid: 139590

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Chalmers bibliotek, Centrum för fackspråk och kommunikation (2006-2008)
Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology 2007:12