CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using a weight of evidence method to connect anthropogenic stressors with environmental effects in the Baltic Sea

Sverker Molander (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Fredrik J. Lindgren
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. - 31 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]


Denna post skapades 2011-04-20. Senast ändrad 2016-09-27.
CPL Pubid: 139587

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Institutionen för marin ekologi (1963-2011)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology 2009:1