CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Korna och klimatet - frågeställningar kring möjligheter och styrmedel för en växthusgaseffektiv nordisk mjölk- och nötköttsproduktion

Stefan Wirsenius (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Sverker Molander (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Christel Cederberg (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
2009. - 17 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]


Denna post skapades 2011-04-20. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 139586

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur