CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Varmvatten test av värmepumpar - Diverse gamla resultat

Hot water testing of heat pumps -Various old results (in Swedish)

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Möte i Effsys-projektet "P11 Värmepumpar för varmvatten" (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: tests, heat pump, capacity, volume, hot waterDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-20. Senast ändrad 2011-05-31.
CPL Pubid: 139582

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur