CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Värmepumpar i praktiken - Termodynamik i samverkan med byggnaders installationer

Heat pumps in practice - Thermodynamics in cooperation with HVAC systems (in Swedish)

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Chalmers EnergiCentrum - Föreläsningar i energiteknik (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Heat pumps, thermodynamics, free cooling, borehole storage systems, Astronomihuset, Lund, Visthusboden,Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-20. Senast ändrad 2011-05-31.
CPL Pubid: 139581

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur