CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ventilationssystem - Värme, kyla och el-användning till fläktar

Ventilation systems - Heating, cooling and electric drive energy to fans (in Swedish)

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Projektmöte "Effektivisering av byggnadsrelaterad pump- och fläktdrift" (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: energy efficiency, buildings, pump, fan, DCV, VSD, motor control, motor, system design, control, VAV, CAVDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-20. Senast ändrad 2011-05-31.
CPL Pubid: 139580

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur