CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tappvattenvärmning med värmepump – Alternativa systemlösningar för varmvatten och värme

Heat pump water heaters - Alternative system solutions for hot water and space heating (in Swedish)

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Jessica Erlandsson (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Gothenburg, Sweden : Building Services Engineering, 2010. - 140 (including appendices) s.
[Rapport]

Nyckelord: Heat pump water heaters, system solutions, hot water, space heating, Effsys 2, SHWDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-04-20. Senast ändrad 2011-05-31.
CPL Pubid: 139579

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur